Handleiding Dementieboard

In samenwerking met het Dementielab ontwikkelde ik een handleiding van het door hen ontworpen activiteitenbord. Dementielab (d-lab) werkt voor personen met dementie in de thuiszorg en de residentiële zorg. Samen met deze doelgroep, de desbetreffende familie en professionele hulpverleners maken ze laag-technologische ontwerpen die hen het dagelijks leven en de zorg ondersteunen en plezieriger maken. Dementielab ontwikkelde een activiteitenbord om personen met dementie (nieuwe) prikkels te laten ervaren door middel van lichamelijk contact. De handleiding versimpelt het samenstellen van het activiteitenbord voor familieleden, vrienden en hulpverleners. Het moest een printvriendelijke handleiding worden om de toegankelijkheid te vergrootten.